NAKLÁDACÍ TECHNIKA

Nakládací můstky

Se sklopným čelem nebo výsuvným čelem

Nakládací můstky se sklopným čelem nebo výsuvným čelem jsou promyšlená řešení pro přesné vyrovnání rozdílů mezi ložnými plochami různých nákladních automobilů a nakládacími rampami. Díky tomu je možné náklad naložit do nákladního automobilu nebo jej vyložit jediným horizontálním pohybem. Robustní ocelová konstrukce s platformou odolnou proti zkroucení bez problémů vyrovná boční sklon i u nerovnoměrně naloženého nákladu.

Spolehlivá hydraulika se zvedacími válci a jedním válcem pro klín zvládá všechny situace, snadno se ovládá a především je bezpečná, protože tyto nakládací můstky jsou vybaveny automatickými ventily nouzového zastavení ve zvedacích válcích. Ty nakládací můstek bleskově zajistí. To je důležité v případě, že platforma je ještě zatížena, ale nákladní automobil už odjíždí.

Nakládací můstky – realizace

Těsnicí límce

Chrání zboží před povětrnostními vlivy

Těsnicí límce chrání překládané zboží před povětrnostními vlivy, šetří náklady na energii, zabraňují průvanu, a tím výpadkům personálu v důsledku onemocnění. Při kombinaci s nakládacími můstky jsou nákladné přístřešky a přístavby ramp zbytečné.

Plachtové těsnicí límce se přizpůsobí každé velikosti nákladního automobilu, a jsou proto univerzálně použitelné. Kvalitní horní a boční plachty namontované na pozinkovaném rámu vytvářejí stabilní a pružnou konstrukci, odolnou proti roztržení. Plachty a díly rámu jsou za účelem snadné montáže vyrobeny jako šroubovatelné samostatné prvky, proto je i jejich výměna bezproblémová. Rozsáhlý program doplňují nafukovací těsnicí límce a polštářové těsnicí límce pro speciální použití.

Těsnicí límce – realizace

Předsazené komory

Umožní získat spoustu místa před výrobní halou, ale i ve výrobní hale

Předsazené komory se instalují před halu. To znamená, že je hala plně využitelná až po vnější stěny. Předsazené komory jsou vždy dobrým rozhodnutím v případě, že haly nepřipouštějí instalaci vnitřních ramp. Kompletní předsazená komora se skládá z podesty s nakládacím můstkem, obložení stěn a stropu a nakládacího otvoru s těsnicím límcem.

V kombinaci s tepelně izolovanými průmyslovými vraty se předsazené komory doporučují zejména pro překládku zboží citlivého na teplotu. Nákladní automobily přitom mohou být přistavovány pod úhlem 90° i bočně posunuté v ostrém úhlu. Předsazené komory dodáváme jako samostatná tělesa nebo řadové sestavy. Nakládací místa někdy tvoří velkou část obvodového pláště průmyslových budov. Představují tak enormní potenciál energetických úspor.

Předsazené komory – realizace