Sportovní oplocení

 

 

 

 

Systém ALFA S

 

Panely jsou zavěšené na montážních úchytech, které se nacházejí pod každou řadou dvojitých vodorovných tyčí, které jsou montované pomocí přítlačných plíšků.
 

 

 

 

Druhy oplocení

Výška oplocení (mm)

Profil sloupku (mm) Výška panelů(mm)
Vega 2D 3000 70x50x2 1x2030+1x1030
Vega 2D SUPER 4000 80x50x3 2x2030
Vega 2D SUPER SPORT 5000 100x50x3 2x2030+1x1030
Vega B 6000 120x50x4 3x2030

 

Antikorozní zabezpečení Barvy
zinkování
+ polyesterový povlak
standardní
 jiné z palety RAL

 

 

TRVANLIVOST NA DLOUHÁ LÉTA


Všechny prvky u oplocení WIŚNIOWSKI jsou podrobené nejlepším antikorozním jakými jsou zinkování a práškové lakování. Zinkový povlak se získává v procesu ponořování chemicky očištěné konstrukce v tekutém zinku, což chrání prvky oplocení WIŚNIOWSKI před korozí celá desetiletí.
 


EFEKTIVNÍ OCHRANA


Zinkování je ekonomicky efektní technikou nejen v procesu vytváření, ale i používání. Zinkovaná průmyslová oplocení WIŚNIOWSKI nepotřebují údržbu svého laku mnoho let. V průběhu není zapotřebí se starat o zabezpečení prvků pomocí drahých prostředků, které je třeba používat u tradi ních oploceních. Zinkovaná ocel může být recyklována, neznečišťuje a ani nezatěžuje životní prostředí.


SYSTÉM DUPLEX – DVOJITÁ OCHRANA


Spojení vlastností zinkovaného povlaku a lakovaného povlaku v systému DUPLEX ň WIŚNIOWSKI. Po celou dobu, nezávisle na povětrnostních podmínkách, máme jistotu, že průmyslové oplocení WIŚNIOWSKI bude mít estetický vzhled. Používaní barevné palety RAL umožňuje výběr vhodné polyesterové barvy, ochranného povlaku.
 

 

 

OVĚŘENO V KAŽDÝCH PODMÍNKÁCH


Proces zinkování WIŚNIOWSKI je v souladu s evropskou normou PN-EN ISO 1461, která zaručuje odpovídající kvalitu zinkovaných výrobků. Zinkovaný povlak je odolný vůči vysokým a nízkým teplotám a UV záření, díky těmto vlastnostem zaručuje optimální antikorozní ochranu ocelových povrchů.
 

BAREVNÉ PROVEDENÍ: